ForsideSök Ditt paketLeveringsättFAQBook manueltOm ABCexpress UGReklamationerVilkor
Reklamationer

Reklamationer

Villkoren för befordran regleras i sin helhet av ansvars- och befordringsbestämmelser, NSAB 2000. Se bifogad fil.


När en transportskada inträffat skall detta alltid anmälas vid mottagandet. Vid dold skada skall anmälan göras inom 7 dagar.

Uppgifter på kontaktpersoner som handlägger reklamationer i respektive län, finner du under Kundtjänst

För att vi skall kunna transportera ert gods på säkrast möjliga sätt har vi vissa krav: 

  • Godset skall vara transportmässigt förpackat och märkt. 

För förlust, minskning av eller skada på godset är ABC Express's ansvar be-gränsat till 8,33 SDR per kilo bruttovikt av den del av godset som förlorats, minskats eller skadats. 


1 SDR =  ca. 11.50 SEK  

Lager
ABCexpress UG
Industrieweg 30
24955 Harrislee
Ma - Fr: 08.30 - 16.30
ABCexpress UG
Industrieweg 30
DE-24955 Harrislee
E-mail: